Areopagus

Areopagus kustantaa laadukasta ja yleistajuista tietokirjallisuutta esimerkiksi filosofian, etiikan ja historian teemoista. Areopagus julkaisee myös käännöksiä tietokirjojen klassikoista.

 

Julkaisut

Pirtusaarron särkijät, Taavi Kilpi

 

Kieltolain (1919-1932) aikana Suomeen salakuljetettiin paljon alkoholia meriteitse. Liikenne Suomenlahden yli oli vilkasta, mutta myös saaristomerellä Kustavin suunnassa öisillä aalloilla viihdyttiin hyvin. Taavi Kilpi kertoo lämminhenkisessä kirjassaan elävästi kustavilaisten uurastuksesta kieltolain vuosina. Pirtusaarto ei estänyt janoista kansaa pääsemästä lempiharrastuksensa pariin. Kilven välittämä ajankuva vie lukijan mukanaan Turun, Uudenkaupungin ja Kustavin vanhoihin merellisiin maisemiin.

 

TILAUSHINTA 30.00 euroa.

Posti- ja toimituskulut 4 euroa ALV 0%

ISBN-978-952-99791-4-1

 

Lue arviot

Tilaa

Jälkipaloja –  Sven Krohn

 

Sven Krohn (1903-1999) tunnetaan suomalaisena filosofina, jonka kirjoitukset heijastelevat ajatusta totuuden, kauneuden ja hyvyyden erottamattomasta ykseydestä. Krohn rakasti ja etsi totuutta, ja hänen ajattelussaan syvähenkisyys palvelee sekä etiikkaa että estetiikkaa. Nyt julkaistuun kokoelmaan on valittu mukaan Krohnin esitelmiä ja tutkielmia, joista suurin osa on ennen julkaisemattomia. Ne tuovat valaisevasti esiin Krohnin pitkäaikaisen kiinnostuksen alkukristillisyyteen ja teosofiaan. Krohn sanoi filosofiassaan etsivänsä ihmistä, ja tässä kirjassa tuo tutkimusretki avautuu lukijalle hätkähdyttävän paljaana.

 

Sven Krohn toimi Turun yliopiston filosofian professorina ja jää historiaan yhtenä suurista suomalaisista fenomenologeista.

 

TILAUSHINTA 29.00 euroa.

Posti- ja toimituskulut 4 euroa ALV 0%

ISBN-978-952-68924-0-5

 

Lue arviot

Tilaa

Miksi kättelemme? –  Annakaisa Suominen

 

Tervehtimistavat vaihtelevat kulttuureittain, mutta kaikkialla tervehtiminen on tärkeä osa sosiaalista olemista. Se liittyy olennaisesti myös biologiaamme ja ihmislajin historiaan. Tapojen laaja-alainen ymmärtäminen voi avata kokonaan uuden maailman sosiaalisiin taitoihin. Kättelykirjassaan filosofian tohtori Annakaisa Suominen tarkastelee tervehtimistä, eleitä ja tapakulttuuria, kiinnittäen erityistä huomiota kättelyyn. Yleiset käytöstavat ohjailevat sosiaalista vuorovaikutusta monilla tavoilla, ja kättelyn rooli on sosiaalisessa elämässä ollut ainutlaatuisen tärkeä. Miksi kättelemme? Suominen kertoo kirjassaan vastauksen historiallisesti oppineella, konkreettisella ja välillä lukijaa hauskuuttavalla tavalla. Tervetuloa paiskaamaan kättä.

 

TILAUSHINTA 29.00 euroa.

Posti- ja toimituskulut 4 euroa ALV 0%

ISBN-978-952-99791-9-6

 

Lue arviot

Tilaa

Suomalaisen filosofian vaiheita, Juhani Pietarinen

 

Suomessa filosofian opetus ja tutkimus on aina seurannut eurooppalaista kehitystä. Tässä kirjassa emeritusprofessori Juhani Pietarinen esittelee selväsanaisella mutta kriittisellä tavalla suomalaisen filosofian varhaisvaiheita. Kirjan luvut muodostavat historiallisen kertomuksen, joka alkaa Turun Akatemiasta, mutta ennen kaikkea kirja kertoo keskeisistä ja merkittävistä filosofisista saavutuksista maassamme. Vaikka Pietarinen puhuu nimenomaan filosofiasta, teos valaisee samalla 1600-1900 -lukujen eurooppalaista akateemista kulttuuria kiinnostavalla ja puhuttelevalla tavalla. Filosofia on joutunut etsimään tietään teologian ja politiikan valvonnassa, ja se on tehnyt etenemisen monesti hyvinkin vaivalloiseksi. Vaiheittain on kuitenkin päästy eteenpäin.

 

TILAUSHINTA 29.00 euroa.

Posti- ja toimituskulut 4 euroa ALV 0%

ISBN-978-952-99791-8-9

 

Lue arviot

Tilaa

Moraalin metafysiikan perustus, Immanuel Kant

 

Filosofi Immanuel Kant (1724-1804) tunnetaan johdonmukaisen velvollisuusetiikan puolustajana, joka mullisti moraalin tutkimuksen. Klassikkoteos Moraalin metafysiikan perustus saattaa lukijan moraalifilosofian perimmäisten kysymysten äärelle, kategorisen imperatiivin maailmaan. Kantin ajattelua pidetään usein vaikeaselkoisena, mutta tässä kirjassa Königsbergin filosofi tarkastelee useita havainnollisia esimerkkejä osoittaakseen, millaista moraalinen toiminta lopulta on. Kantin mukaan yhtäkään ihmistä ei saa koskaan kohdella pelkkänä välineenä.

 

TILAUSHINTA 29.90 euroa.

Posti- ja toimituskulut 4 euroa ALV 0%

ISBN-978-952-99791-7-2

 

Lue arviot

Tilaa

Kymmenen moraaliparadoksia, Saul Smilansky

 

Vaikka moraaliparadoksit ovat viihdyttäviä, ne uhkaavat perustavia käsityksiämme hyvästä elämästä ja etiikasta. Jos arkielämässämme saamme pienen haavan, haluamme parantaa sen. Filosofia toimii usein juuri päinvastoin. Sen tavoitteena on tuottaa vammoja sinne, missä kaikki näyttää itsestään selvältä, terveeltä ja eheältä. Paradoksit ovat filosofian malliesimerkkejä. Ne ilmaantuvat ymmärryksemme äärirajoilla ja tarjoavat mahdollisuuden sukeltaa syvälle. Paradoksit ovat filosofian haikuja, häiritseviä ja humoristisia, lyhyitä ja loputtomia, loogisia  ja eksistentiaalisia.

 

Kymmenen moraaliparadoksia on ilmestynyt mm. englanniksi, hepreaksi, koreaksi, portugaliksi ja puolaksi. Oxfordin yliopistossa väitellyt Saul Smilansky on Haifan yliopiston filosofian professori.

 

TILAUSHINTA 32 euroa.

Posti- ja toimituskulut 4 euroa ALV 0%

ISBN-978-952-99791-6-5

 

Tilaa

Kirjeenvaihtoa 1759-1799, Immanuel Kant

 

Filosofi Immanuel Kant (1724-1804) tunnetaan syvällisenä ajattelijana, joka eli koko elämänsä Königsbergin kaupungissa ja sen lähiseuduilla. Kantin ystäväpiiri ulottui kuitenkin laajalle, ja hän kävi monipuolista kirjeenvaihtoa aikansa oppineiden kanssa. Teoksessa Kirjeenvaihtoa julkaistaan Kantin laatimia ja vastaanottamia kirjeitä vuosilta 1759-1799. Nyt ensi kertaa suomennetut kirjeet tuovat uusia näkökulmia Kantin filosofiaan ja avaavat ikkunan 1700-luvun eurooppalaiseen kulttuuriin.

 

TILAUSHINTA: 30 euroa.

Posti- ja toimituskulut 4 euroa ALV 0%

ISBN-978-952-99791-5-8

 

Lue arviot

Tilaa

Oikeusajattelun vuosisata, Eerik Lagerspetz

 

Ovatko laki ja oikeus lopulta pelkkää vallankäyttöä? Miten laki eroaa moraalista? Millä tavoin lailliset oikeudet ja velvollisuudet ovat olemassa? Teoksessa Oikeusajattelun vuosisata käytännöllisen filosofian professori Eerik Lagerspetz etsii vastauksia oikeusfilosofian perimmäisiin kysymyksiin ja luo samalla katsauksen 1900-luvun tärkeimpien oikeusajattelijoiden – esimerkiksi Kelsenin, Hayekin, von Wrightin ja Dworkinin – teorioihin. Lagerspetz osoittaa, että kaikkein kiinnostavimmat näkemykset oikeuden luonteesta ja lain ja moraalin suhteesta ovat samalla myös kaikkein kiistanalaisimpia näkemyksiä.

 

Oikeusajattelun vuosisata on tarkoitettu oikeustieteilijöille, filosofeille ja kaikille oikeusajattelun filosofisista perusteista

kiinnostuneille.

 

TILAUSHINTA 26 euroa.

Posti- ja toimituskulut 4 euroa ALV 0%

ISBN-978-952-99791-3-4

 

Lue arviot

Tilaa

Kant ja Puhtaan järjen kritiikki, Olli Koistinen

 

Immanuel Kantin (1724-1804) pääteos Puhtaan järjen kritiikki on vaikeaselkoisuudestaan huolimatta yksi nykyiseen filosofiaan eniten vaikuttaneista teoksista. Nyt käsillä olevassa kirjassa teoreettisen filosofian professori Olli Koistinen selvittää Kantin ajattelua ja kiinnittää erityistä huomiota näkemykseen, jonka mukaan tiedon mahdollisuutta koskevia kysymyksiä ei voida erottaa metafysiikan ongelmista. Vaikka Kantia pidetään toisinaan metafysiikan kriitikkona, Koistinen osoittaa Kantin filosofian liittyvän hyvin läheisesti perinteiseen metafysiikkaan

 

Puhtaan järjen kritiikki (1781/1787) on myös suomennettu. Käännösryhmän johtajana toimi Olli Koistinen.

 

TILAUSHINTA 32 euroa.

Posti- ja toimituskulut 4 euroa ALV 0%

ISBN-978-952-99791-2-7

 

Lue arviot

Tilaa

Moniarvoinen terveys: arvopohdintoja lääketieteellisestä etiikasta, Veikko Launis

 

Lääketieteen ja hoitojen kehittyminen kasvattaa hyvinvointiamme, mutta samalla lisääntyvät myös eettiset kysymykset. Moraalinen pohdinta ei saa toimia hyvinvoinnin esteenä, mutta eettisiä kysymyksiä ei voida sivuuttaakaan. Itsenäisistä esseistä rakentuvassa teoksessaan Moniarvoinen terveys lääketieteellisen etiikan professori Veikko Launis keskustelee ajankohtaisista terveydenhuoltoon liittyvistä arvokysymyksistä. Kirjassa lääketieteelliselle etiikalle tarjotaan filosofinen perusta, jonka avulla konkreettisiin kysymyksiin voidaan paneutua. Varsin konkreettisista asioista teoksessa onkin kyse: esillä ovat esimerkiksi sellaiset aiheet kuin hedelmöityshoidot, ikäsyrjintä terveydenhuollossa, hoitohenkilökunnan turvallisuus, biopankit, potilasturva, potilaiden itsemääräämisoikeus, tieteellinen huijaaminen ja huumeiden käyttö.

 

TILAUSHINTA 28 euroa.

Posti- ja toimituskulut 4 euroa ALV 0%

ISBN-978-952-99791-1-0

 

Lue arviot

Tilaa

Taiteen etiikka, toim. Jari Jula

 

Taiteilijat ja tutkijat pohtivat taiteellisen toiminnan eettisiä rajoja ja taiteen yhteiskunnallisia päämääriä erityisesti kuvataiteen näkökulmasta. Mitkä teot ja välineet ovat moraalisesti hyväksyttäviä taiteen nimissä? Missä määrin tieteen ja taiteen eettiset periaatteet muistuttavat toisiaan? Millainen on esteettisten ja moraalisten arvostelmien suhde? Mukana myös kirjoituksia, jotka koskevat vallankäyttöä taideyhteisössä, taidekritiikin etiikkaa sekä taideväärennöksiä ja kopiointia.

 

Lue arviot

PAINOS LOPPU

© Areopagus 2017